ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ซ.จักรพันธ์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งานที่ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจ ซ.ทางพิเศษศรีรัช จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองกำกับการ 4 กองตำรวจสื่อสาร ถ.,งามวงศ์วาน 54 แยก 1-3, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองกำกับการตำรวจสายตรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถ.,ตาจำลอง ยายชีวัน, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.,งามวงศ์วาน 52 แยก 1, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำการสภาเขตจตุจักร ซ.วิภาวดีรังสิต 15 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ถ.,วิภาวดีรังสิต 11 แยก 8, จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำการนายตรวจสายไฟฟ้ากม. 11 งานไฟฟ้าส่วนกลางฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคม ซ.นิคมรถไฟสาย 1 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองทะเบียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซ.นิคมรถไฟสาย 1 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำการแพทย์เขตบางซื่อ ซ.นิคมรถไฟสาย 1 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี ถ.,ลาดพร้าว 1 แยก 5, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กองคดีแขวงพระนครเหนือ ซ.ลาดพร้าว 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศาลอาญา ถ.,ลาดพร้าว 1 แยก 20, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ถ.กำแพงเพชร 3 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศาลแพ่ง ถ.,ลาดพร้าว 15 แยก 6, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศาลอุทธรณ์ ถ.,ลาดพร้าว 15 แยก 4-1-2, จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรมส่งเสริมการส่งออก (ถ.รัชดาภิเษก) ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศาลแขวงพระนครเหนือ ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แขวงบำรุงทางบางซื่อ ถ.กำแพงเพชร 6 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำการแขวงไฟฟ้าสถานีบางซื่อ ซ.ทางพิเศษศรีรัช จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดสน. บางซื่อ ถ.กำแพงเพชร 3 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถาบันการบินพลเรือน ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
งานคลังพัสดุครุภัณฑ์ ถ.กำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ถ.กำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถ.กำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง