ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 236 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันราชานุกุล ถ.ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ.,อยู่เจริญ แยก 6, ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถานกงสุลยูเครน ถ.,เนียมอุทิศ, ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประดิษฐานพระโพธิสัตว์องโลกิเตศวร (พระแม่กวนอิม) ซ.ประชาสงเคราะห์ 26 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ถ.มิตรไมตรี 2 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ถ.มิตรไมตรี 2 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ถ.มิตรไมตรี 2 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.,ขวัญพัฒนา, ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีตำรวจนครบาลดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง