ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
คลังพัสดุสถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ.อินทรพิทักษ์ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง