ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ.8 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.,พิบูลวัฒนา 13, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการฝึกพิเศษ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน ถ.,ชำนาญอักษร, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กระทรวงการคลัง ซ.ประดิพัทธิ์ 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงบประมาณ ถ.,พระรามที่ 6 30, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมบัญชีกลาง ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมธนารักษ์ ถ.,พระรามที่ 6 30, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมประชาสัมพันธ์ ถ.,พิบูลวัฒนา 5, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานทูตโรมาเนีย ถ.,อารีย์ 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ถ.,รณชัย 1, สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส) ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง