ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองพิสูจน์หลักฐาน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองสารนิเทศ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถาบันนิติเวชวิทยา ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สถานเสาวภา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
กองบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง