ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานทูตสาธารณรัฐเชค ถ.,ร่วมฤดี 2, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถานทูตญี่ปุ่น (กำลังก่อสร้าง) ถ.,พระเจน, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กระทรวงพลังงาน ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สนามกีฬาแห่งชาติ) ถ.พระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
กองบังคับการตำรวจรถไฟ ซ.เลียบคลองผดุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ถ.,ชิดลม, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
กองพิสูจน์หลักฐาน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองสารนิเทศ ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรมพลศึกษา ซ.จุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สถาบันนิติเวชวิทยา ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศาลแขวงปทุมวัน ถ.พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สถานเสาวภา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
ศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ถ.,สนามคลี, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กองบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง