ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารรัฐสภาไทย ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (622) 244-1000
244-1500
ทำเนียบรัฐบาล สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่ทำการด่านป่าไม้กรุงเทพ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเลื่อยไม้ไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การทอผ้า ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมชลประทาน ถ.,สามเสน 21, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมสรรพสามิต ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงงานไพ่ ซ.สุคันธาราม 13 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การสุรา ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมการปกครอง ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระรามที่ 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กรมราชองค์รักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักนายกรัฐมนตรี ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีตำรวจนครบาลดุสิต ถ.สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซ.ร่วมจิตต์ 2 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล 1 ถ.พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง