ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ.กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักจัดหางาน ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
องค์การสหประชาชาติ ถ.กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศูนย์ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิบุคคล ถ.,วรพงษ์, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ.พระสุเมรุ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระสุเมรุ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ถ.พระอาทิตย์ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ที่ทำการผลประโยชน์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรควรพินิตร ถ.ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลยุติธรรม ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลแขวงดุสิต ซ.หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซ.หน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมพระธรรมนูญ ถ.หลักเมือง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ราชบัณฑิตยสถาน ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงกลาโหม ถ.กัลยาณไมตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมธนารักษ์ ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักพระราชวัง ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงมหาดไทย ถ.บำรุงเมือง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงการต่างประเทศ (วังสราญรมย์) ถ.สราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมการพัฒนาชุมชน ถ.เฟื่องนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมการปกครอง ถ.ราชบพิธ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ทำเนียบองคมนตรี ถ.สราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หอการค้าไทย ซ.ตรอกเฟื่องทอง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมการค้าภายใน ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงพาณิชย์ (ถนนสนามไชย) ถ.,เศรษฐการ, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงกรุงเทพมหานคร ถ.,ท่าข้าม, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ถ.จักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลรัฐธรรมนูญ ถ.จักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ซ.สุภาพกุล สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ถ.ตานี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ถ.ราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022822555
022818510
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง