ค้นพบจำนวน 3,276 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 33
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ.8 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 236 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศาลปกครอง 120 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 1355
อาคารรัฐสภาไทย ถ.อู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (622) 244-1000
244-1500
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2564-7222
ทำเนียบรัฐบาล สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เทศบาลอุทัยธานี ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เทศบาลนครสมุทรปราการ ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เทศบาลนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เทศบาลท่าหลวง 104 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
เทศบาลตำบลอัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
เทศบาลตำบลหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
เทศบาลตำบลหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง 7 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
เทศบาลตำบลลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เทศบาลตำบลระแหง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เทศบาลตำบลป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
เทศบาลตำบลบางหลวง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ซ.สุขสันต์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลบางม่วง ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เทศบาลตำบลบางเตย ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เทศบาลตำบลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
เทศบาลตำบลคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลตำบลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
เทศบาลตำบลโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เทศบาลตำบลแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เทศบาลเมืองอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
เทศบาลเมืองสุพรรรรบุรี 338 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสุโขทัย 360 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
เทศบาลเมืองสวรรคโลก (วัดกลาง) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เทศบาลเมืองสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เทศบาลเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เทศบาลเมืองลพบุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เทศบาลเมืองรังสิต 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เทศบาลเมืองรังสิต 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เทศบาลเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เทศบาลเมืองพระประแดง ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เทศบาลเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 141 ถ.ชูเชิดน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เทศบาลเมืองบางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เทศบาลเมืองนครนายก 122 ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
เทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เทศบาลเมืองคูคต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซ.ราชดำเนิน 1 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เทศบาลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี ซ.เทศบาลบางปู 99 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 10, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ ซ.แสมดำ 24 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา ถ.คลองเก้า คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ซ.AH1 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยปฏิบัติการโทรคมนาคมสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ซ.พหลโยธิน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หน่วยบินตำรวจจังหวัดพิษณุโลก ซ.3195 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
หน่วยบริการประชาชนหนองแกสามัคคี ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
หน่วยบริการประชาชนจุดตรวจพิทักษ์กาญจนา ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีสำราญ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงมิตรภาพ ถ.พระแม่ย่า ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
หน่วยบริการจราจรอำเภอตะพานหิน ถ.พระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เขาพระ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายก ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ตู้ควบคุมการจราจรแยกสวนส้ม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ซ.1067 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ตำรวจป่าไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
ตำรวจทางหลวงเขาทราย ซ.อน. 2010 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ตำรวจทางหลวง ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
ตำรวจท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
ด่านตรวจสลกบาตร ซ.113 จ.พิจิตร 66110
ด่านตรวจรถโดยสารนวนคร (ขาออก) ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ด่านตรวจรถโดยสารนวนคร (ขาเข้า) ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ด่านตรวจรถโดยสารด่านอินทร์บุรี (ขาออก) ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ด่านตรวจรถโดยสารด่านอินทร์บุรี (ขาเข้า) ซ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ด่านตรวจรถโดยสารด่านวังน้อย (ขาออก) ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
ด่านตรวจเขาทราย ซ.พระพุทธบาท 7 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง