ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร หมู่3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร 12 ถ.สาธารณสุข หมู่1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนบ้านกลูบี ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนบ้านไอร์แยง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนบ้านปาหนัน ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านป่าไฝ่ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านกลูบี ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านไอร์แยง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านตืองอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านตาลอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดดารุสสาลามตาลอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านไอร์ตืองอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านกือแย ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านอีนอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดอัลอิตีสอม ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดนูรรูฮูดารอาแว ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดตาดีกาดารุลอามาน ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดดารุลอามาน ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านไอร์กือเนาะ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านบูโน๊ะ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดบ้านตืองอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
มัสยิดอัลอุดรอวียะห์ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง