ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบ๊ะบายะ หมู่1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ หมู่2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลลุโบะบายะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลจอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดจอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดยามีอาตุลอามารุลอิสลาม ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดอัลอิสลามฮ์ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดตะลาฆอสะโต ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง