ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ หมู่5 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะสาวอ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบ๊ะบายะ หมู่1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาร ตำบลละหาร หมู่2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะปอเยาะ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ หมู่2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่งอ 16 ถ.มะรือโบตก-บ่อทอง ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนดารุลกรุอนิลการีม ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านกาแร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอดุลวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนฮาซานียะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอัดดีนียะห์อิสลามมียะห์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
วัดราษฎร์วิริยาราม ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
วัดทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลลุโบะบายะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยบ้านสุไหงบาลา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลจอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดดาริลฟาละห์ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดดารุลรุซกอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดอิสลามมียะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดคอยรียะห์ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดลูโบ๊ะตะแซ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดยามีอ์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดอัดดีนียะห์ บ้านกาเด็ง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิด ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดอัลอีห์เดาะห์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิด ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดจอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดยามีอาตุลอามารุลอิสลาม ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดอัลอิสลามฮ์ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
มัสยิดตะลาฆอสะโต ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
น้ำตกปาโจร ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-4058 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง