ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะลุวอเหนือ หมู่2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัตตารบียะตุลอิสลามียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอิสลาม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอิสลามบูรพา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
กองอำนวยการรักษาความปลอดภัย 99 ตำรวจตระเวนชายแดน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ศูนย์หัตถกรรมผ้าบาติกและวัฒนธรรมภาคใต้ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (โครงการในพระราชดำริ) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานสวนป่าอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีอนามัยตำบลกะลุวอเหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีอนามัยบ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สุเหร่ามัดราเซาะอันวารียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิด ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดนูรอนิ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดบูเก็ตตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดมัลรอซะห์คอยรียะห์บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดอัลฟาร์ลาร์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดคอยรียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดบ้านยาบี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดอิสลามมียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยบ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีตำรวจภูธรตำบลตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วนอุทยานอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง