ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภู หมู่2 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนตาดีรางฏอตูลอิตฟาล ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัซซูลบามะยีห์ดูดีนียะห์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านยาบี ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนวัดลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนวัดกำแพง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานโยธาธิการที่ 12 จังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานระนอง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดกำแพง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดเขากง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีอนามัยลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดในปอเนาะ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดอัลรอบีตอตูลอิสลามียะห์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิด ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิด ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดอัลรอบีตอตูลอิสลามียะห์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดอัลมาญีดี ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดบ้านเปล ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดนูรุลอิฮซาน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
มัสยิดตันหยงลูโล๊ะ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเขตโคกเขือ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โบสถ์คาทอลิก ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
หมู่บ้านยะกัง (แหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติก) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง