ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา หมู่2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านจำปูน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071-4082 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟบ้านไม้แก่น ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง