ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต หมู่4 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต ถ.สุขยางค์ หมู่1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
ที่ว่าการอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
วัดธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงพยาบาลธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง