ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลิเง๊ะ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน หมู่8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกือลอง ตำบลกือลอง หมู่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านแบหอ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
น้ำตกกือลอง (น้ำตกสุทาลัย) ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง