ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา 410 ถ.สุขยางค์บันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านป่าหวัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนอิสลาบาเจาะวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนเขื่อนบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านสันติ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ถ้ำกระแชง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงพยาบาลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
เขื่อนบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410-4077 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง