ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลิเง๊ะ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 1 หมู่2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ หมู่3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน หมู่8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกือลอง ตำบลกือลอง หมู่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ หมู่2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา 410 ถ.สุขยางค์บันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านทำนบ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านกูวา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านแบหอ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านป่าหวัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนอิสลาบาเจาะวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนเขื่อนบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านสันติ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านศรีนคร ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
วัดปิยะธรรมมาราม ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีอนามัยทำนบ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ถ้ำกระแชง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
น้ำตกกือลอง (น้ำตกสุทาลัย) ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
น้ำตกธารโต ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงพยาบาลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
เขื่อนบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410-4077 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง