ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาตาบูดี หมู่3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมโพธิ์ หมู่4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
แหลมโพธิ์ (แหลมตาชี) ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ (มัสยิดดาโต๊ะ) หมู่4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง