ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง หมู่6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขา หมู่4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเปาะ หมู่2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกาหยี ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนคูหา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านไผ่มัน ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะแดลางา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านโคกโตนด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-43 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง