ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง หมู่6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งนเรนทร์ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะกาฮะรัง ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตาวา ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขา หมู่4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากำชำ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนรัก หมู่6 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเปาะ หมู่2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตันหยงเปาว์ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลหนองจิก 223 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 2 ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก 5 หมู่1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านดอนรัก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านท่ายาม ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปรัง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกาหยี ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนคูหา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนวัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนแตน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านไผ่มัน ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะแดลางา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านโคกโตนด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
หาดรัชดาภิเษก (หาดสายหมอ) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลอิงคยุทธ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-43 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ท่าอากาศยานปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 073437410
073437300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง