ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิปะสะโง หมู่2 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี หมู่6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนตาดีการูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนมอาหดิลอูลูม (เตรียมศึกษาวิทยา) ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านกือยา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีบริการวิชาการชุมชนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
หอการค้าจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดขจรประชาราม ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วัดนพวงศาราม ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดนูรุลลุตฟี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
แหลมตาชี (แหลมโพธิ์) ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงแรมซีเอส. ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจน้ำแผนก 2 กองกำกับการ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจน้ำแผนก 2 กองกำกับการ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ หมู่6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 073313928 - 45
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง