ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลอน ตำบลโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสน ตำบลโคกสัก ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงเรียนดารุสสลาม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงเรียนบ้านโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงเรียนอนุบาลอุดมศรีวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบางแก้ว ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
วัดห้วยเนียง ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
วัดพรหมพาวาส ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีอนามัยบ้านต้นสน ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีอนามัยบ้านลอน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
มัสยิดนูรุลฮีดาหย๊ะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
มัสยิดนูรุลมุมินีน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
มัสยิดอัลบุชรอยู ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4138 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง