ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ หมู่1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ หมู่4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี หมู่2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน หมู่6 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนนางพิมพ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟหารกอง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง