ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ หมู่1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนคำทอง หมู่6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงเรียนสาครินทร์อุทิศ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดป่าบ่อนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดห้วยทราย ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอนเหนือ ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049-4 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4122 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง