ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาปู่ 20 หมู่11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โรงเรียนชุณหวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนตะแพนวิทยา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดถ้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ถ้ำรื่นเทพนิมิต ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4164-4163 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 60 หมู่9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 074-689194
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง