ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน 147 หมู่1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา 76 หมู่1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน หมู่8 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า หมู่3 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะแพน 92 หมู่2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาปู่ 20 หมู่11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต 1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต หมู่9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนชุณหวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนตะแพนวิทยา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดเขาย่า ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดถ้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดศรีสุคนธาวาส ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านศาลามะปราง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ถ้ำรื่นเทพนิมิต ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4164-4163 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 60 หมู่9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 074-689194
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง