ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา หมู่4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา หมู่7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ หมู่9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงเรียนบ้านหารเทา (จงราษฎร์ดำเนิน) ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงเรียนหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
วัดหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
วัดแม่ห้วยเรือ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีอนามัยบ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีอนามัยบ้านไทรพอน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีรถไฟหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง