ค้นพบจำนวน 145 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนางตุง หมู่11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปันแต หมู่6 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลชะมวง หมู่10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ หมู่3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด หมู่7 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง หมู่3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด หมู่2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ หมู่1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ หมู่8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันนา ตำบลดอนทราย หมู่8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย หมู่7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด หมู่1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด หมู่3 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทะเลน้อย หมู่5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนดด้วน หมู่2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แหลมโตนด หมู่1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดปากสระ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดธรรมเถียร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนอุดมวิทยายน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านควนพลี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดเขาอ้อ (ปาลอนุกูล) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดประดู่เรียง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดไทรโกบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ถ.ปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอารียาศึกษา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านระหว่างควน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดพังคาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนทุ่งยางเปล ถ.ไชยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนปัญญาวุฒิ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดควนแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีโทรคมนาคมบ้านปากคลอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ที่ว่าการอำเภอควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดพัทลุง ถ.ปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดขอนหาด(วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์) ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดปาดสระ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดโคกศักดิ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดธรรมเถียร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดสุนทราวาส ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดราษฎร์นุกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดธรรมสามัคคี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดพิกุลทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดภูเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดล้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดสุวรรณวิชัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดบ้านเขาพนมวังก์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดทุ่งขึงหนัง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดควนแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยตำบลแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง