ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี หมู่8 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอาชีวศึกษาพัทลุง ถ.วีรศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางหมู่นอก ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางหมู่ใน ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีบริการน้ำมันพีที ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง