ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก 9 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอัมพวนาราม(วัดส้มตรีด) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง