ค้นพบจำนวน 299 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี หมู่2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง หมู่3 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก 9 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว 177 ถ.ควนมะพร้าว หมู่1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำ ตำบลร่มเมือง หมู่9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่6 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี หมู่11 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากประ ตำบลลำปำ ถ.ปากประ หมู่8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี หมู่8 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม หมู่4 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน หมู่8 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย หมู่7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด หมู่2 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนถบ ตำบลพญาขัน หมู่4 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพ ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโตระ ตำบลตำนาน หมู่13 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกชะงาย หมู่2 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน ถ.อภัยบริรักษ์ ซอย 13 หมู่5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำปำ ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพัทลุง 27 ถ.ทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง อาคารเลขที่ 11-14 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอาชีวศึกษาพัทลุง ถ.วีรศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนมะพร้าว (พยาขันบำรุง) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวีรนาทศึกษา ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโพธิ์เด็ด (พุ่มพูนวิทยา) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนสตรีพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเรวดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเรวดีพัทลุง ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโคกแย้ม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดจินตวาส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดนาท่อม ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดตำนาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์) ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดร่มเมือง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโพธาวาสภิรมอุปถัมภ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านนาโหนด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดหัวหมอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
งานสาธารณูปโภคกองช่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เรือนจำกลางพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
แขวงการทางพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง