ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่8 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-4267 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
วัดถ้ำพระพุทธ (วัดถ้ำพระ) 5/1 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง