ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านญวนโปะ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดศรัทธาราม(วัดไสจีนติก) ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดศรัทธาธรรม ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านหนองเจ็ดบาท ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง