ค้นพบจำนวน 1,227 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรือ หมู่5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่8 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ 124 หมู่3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังวน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ จ.ตรัง 92110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน หมู่3 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหมาก จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำผุด 295 หมู่8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเกลือ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง 81/1 จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขาว หมู่7 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาไม้แก้ว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่14 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ หมู่4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา หมู่3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำตก ตำบลสุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองช้างแล่น หมู่2 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม หมู่7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว หมู่4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมอ ตำบลนาวง หมู่1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยายแม็ม ตำบลบ้านนา หมู่1 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยวน ตำบลละมอ หมู่5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลเขากอบ หมู่8 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลเขาวิเศษ หมู่13 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเจ็ดบาท ตำบลแหลมสอม หมู่5 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันตัง ตำบลหนองตรุด หมู่6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานเคียน ตำบลวังมะปราง หมู่1 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดโพรงจรเข้ ตำบลในควน หมู่5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำปลอก ตำบลปะเหลียน หมู่6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำแคลง ตำบลปะเหลียน หมู่4 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบบอน ตำบลนาข้าวเสีย หมู่9 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุจูด ตำบลบางดี หมู่3 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากปรน ตำบลหาดสำราญ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด หมู่1 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวง ตำบลบางกุ้ง หมู่2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานิน ตำบลทุ่งกระบือ หมู่7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่าม ตำบลนาท่ามใต้ 39/3 หมู่7 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางอ ตำบลนาท่ามเหนือ หมู่10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเหนือ ตำบลคลองลุ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเกลือใต้ ตำบลนาเกลือ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลวังมะปราง หมู่7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ หมู่5 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนพลา ตำบลนาชุมเห็ด หมู่7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นปรง ตำบลนาชุมเห็ด หมู่3 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด หมู่2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว หมู่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลทุ่งค่าย หมู่6 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองมวน ตำบลหนองปรือ หมู่1 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะลาเส ตำบลกะลาเส จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ออก ตำบลบ่อหิน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในปง ตำบลอ่าวตง หมู่3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์โทน ตำบลนาวง หมู่6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจรเข้ หมู่4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลบางกุ้ง หมู่5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ้าพะ ตำบลปะเหลียน หมู่11 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดาน ตำบลนาเมืองเพชร จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่าวตง หมู่1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดสำราญ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยนาง หมู่2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองตรุด หมู่1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างแล่น หมู่3 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสุโสะ หมู่1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังคีรี หมู่2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิพัง หมู่1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภูรา หมู่1 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละมอ หมู่4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากคม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากแจ่ม หมู่3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะเหลียน หมู่3 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้าหวี จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสัก จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรัก หมู่4 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางดี หมู่5 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเป้า 78/1 จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อน้ำร้อน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหมื่นศรี หมู่8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพละ 65/1 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาบินหลา หมู่5 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาท่ามใต้ หมู่2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาตาล่วง หมู่2 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาข้าวเสีย หมู่2 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาโยงใต้ หมู่2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเมืองเพชร จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยาว หมู่1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งต่อ หมู่7 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งค่าย หมู่2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะบ้า หมู่2 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพญา หมู่4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างิ้ว หมู่7 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง