ค้นพบจำนวน 741 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ หมู่4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน ถ.ยนตรการกำธร หมู่3 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำผุด หมู่5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ หมู่5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองขุด ถ.ยนตรการกำธร หมู่2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขาว หมู่5 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตง ตำบลนาทอน หมู่4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผัง 34 ตำบลอุไดเจริญ หมู่2 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทอน ตำบลนาทอน หมู่2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน หมู่5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด หมู่1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง ถ.ฉลุง หมู่8 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางยาง ตำบลสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน หมู่1 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย หมู่3 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉลุง ตำบลฉลุง ถ.สุขาภิบาล หมู่7 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย หมู่1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควน ตำบลบ้านควน ถ.ยนตรการกำธร หมู่4 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุบังปะโหลด หมู่2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ หมู่5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในเมือง ตำบลละงู หมู่12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแป-ระใต้ หมู่4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง หมู่8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน หมู่7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคร ถ.ทอนโต๊ะเล หมู่2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละงู หมู่2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปาล์มพัฒนา จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งบุหลัง หมู่5 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย 2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตันหยงโป หมู่1 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนขัน ซ.นาลาน 12 ถ.สตูล-เจ๊ะบิลัง หมู่3 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนกาหลง หมู่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขอนคลาน หมู่3 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมสน หมู่3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ๊ะบิลัง 13 หมู่2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสาหร่าย หมู่5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะหลีเป๊ะ หมู่7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง หมู่3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู หมู่3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า หมู่2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ หมู่2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง หมู่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล หมู่2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
โรงเรียนบ้านคีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนวัดชมพูนิมิตร ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านวังสายทอง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนวรรธนะสาร ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านช่องไทร ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งสะโป๊ะ ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนผังปาล์ม 7 จ.สตูล 91130
โรงเรียนผังปาล์ม 1 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านท่าศิลาบำรุง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านผังปาล์ม 3 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด (มิตรภาพที่ 114) ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านหาญ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านหัวควน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนวังพระเคียน ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านเขาไคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านป่าฝาง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนรัศมีวิทยา ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง