ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งขมิ้น 71 หมู่7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหรัง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม 176/35 ถ.ผ่องไทย หมู่5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90000
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนวัดทุ่งฆ้องโฆสิตาราม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนชุมชนบ้านควนจง ถ.บ้านในไร่-ควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนธรรมโฆสิ ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนบ้านนาทองสุก ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงเรียนวัดโพธาราม ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดเนินพิจิตร ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดทุ่งฆ้องโฆสิตาราม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดป่ากอสุวรรณาราม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
วัดโพธาราม ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีอนามัยตำบลครองหรัง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีอนามัยบ้านทุ่งโพธิ์ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลนาหม่อม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีรถไฟนาหม่อม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง