ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอหงส์ ซ.แก้วมณี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 ซ.เพชรเกษม 2 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการสาธารณสุข อู่ ท.ส. 79 ซ.เพชรเกษม 6/1 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองเปล ซ.กาญจนวนิช 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช 12/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสมัยศึกษา ถ.ร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 3 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเตรียมอนุบาลกิติยา ถ.ทวีรัตน์บำรุง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองหวะ ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองเปล(วัดน้ำผุด) ซ.กาญจนวนิช 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดหงษ์ประดิษฐาราม ซ.เพชรเกษม 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีอนามัยตำบลคอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงแรมซิตี้ปาร์ค ซ.เพชรเกษม 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คาร์ฟูร์ซุปเปอร์สโตร์ ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ไทรทอง การ์เด้นรีสอร์ท ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วัดคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-445602
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง