ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะสะบ้า ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา 190 หมู่1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนพระพุท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนบ้านเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนบ้านป่ากอ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
ที่ว่าการอำเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
วัดนิคมประสาท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
วัดรัตนาราม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
วัดพิกุลบุญญาราม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
วัดสุริยาราม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีอนามัยเกาะสะบ้า ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
มัสยิดรียาฎอตุษซอลีฮีน ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
มัสยิดบาบูนิมัต ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
มัสยิดดารุสสาลาม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
มัสยิดบ้านพรุหมาก ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
มัสยิดฮัมมาดียะห์บ้านป่าไผ่ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
เพ็ชรมีรีสอร์ท ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงพยาบาลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีรถไฟเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
เพ็ชรมี 264 หมู่7 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 0-7437-6900
083-1919929
หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง