ค้นพบจำนวน 113 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าชิง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหว้า ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเสมียน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหมอไทร ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะโหนง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนขี้แรด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แค ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ถ.ราษฎร์รักษ์ หมู่2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนดีดุลอิสลาม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพมรา 222 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านปากช่อง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบุสตานุดดีน ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านป่าชิง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านสะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดทุ่งพระ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านนาหว้า ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านเกาะทาก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดนาปรือ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านลางา ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดประจ่า ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านโหนด ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านแค ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านทุ่งครก ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนดำรงค์ศาสน์วิทยา ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคลองแงะ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ที่ว่าการอำเภอจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดขุนทอง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดทุ่งแนะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดนิกรชนาราม ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดสะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดเชิงคีรี ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดทุ่งพระ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดโรจนาราม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดกาญจนาวาส ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดมัชฌิมเขต ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดประจ่า ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดเกษมรัตน์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดคูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดขวด ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดบูรณาราม ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดน้ำขาวใน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดน้ำขาวนอก ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วัดขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลจะโหนง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยบ้านช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยนาหว้า ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลคู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลแค ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยคลองแงะ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลท่าหมอไทร ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดสาอาดะห์ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดฮายาตุลอีหมาน ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดตาดีกานูรุลอีมาน ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดบ้านลางา ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดคูประดู่ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดมะวาย์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
มัสยิดกามาลียะฮ์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง