ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดใน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านพรวน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดเนี๊ยะมาตุลอิสลามบ้านเกาะนางคำเหนือหมู่ที่ 5 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดอามีนิลอิสลามิหย๊ะ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดยะรอสะ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีตำรวจภูธรตำบลเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง