ค้นพบจำนวน 108 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังช้างตาย ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อดาน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขุด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระดังงา ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ 60/2 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด หมู่4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนศรีวิทยา ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดประเจียก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านบ่อกุด ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมพงษ์วิทยาจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนในเมือง ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศีลคุณ) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านพังเภา (เชิญประชานุกูล) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดบ้านนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดศิลาลอย ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดชลธาร์วาส ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
อุทยานการศึกษาวัดพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดชะลอนโพธิพฤกษาราม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดท่าคุระ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดพังกก(วัดประชาพิทักษ์) ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดโคกโพธิ์ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดประเจียก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดกระดังงา ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดประดู่หอม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดกลาง ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดพังเถียะ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดศรีไชย ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดผาสุกาวาส ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดสุวรรณาราม ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดสุคันธาวาส ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดใน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดวาส ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดพิกุล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วัดบ่อประดู่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ่อดาน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านพรวน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สุเหร่าบ้านระวางชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดยามาอาตินนูดร์ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดเนี๊ยะมาตุลอิสลามบ้านเกาะนางคำเหนือหมู่ที่ 5 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดอามีนิลอิสลามิหย๊ะ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
มัสยิดยะรอสะ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
หาดสทิงพระ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีตำรวจภูธรตำบลชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง