ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในกริม 333 หมู่8 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงเรียนบ้านสวนจันทร์ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
วัดหาดสำราญ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
วัดธัมมัง ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีอนามัยบ้านในกริม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีตำบลหาดยาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
น้ำตกสวนจันทร์ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง