ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาขา 318 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงเรียนบ้านในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงเรียนบ้านหนองปลา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
วัดในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีอนามัยตำบลนาเขา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านในหูด ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4097-41 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีรถไฟควนหินมุ้ย ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาอำเภอหลังสวน ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง