ค้นพบจำนวน 156 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี หมู่6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางจาก หมู่5 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแหวน หมู่4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำธง หมู่3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมทรัพย์ หมู่8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกม้า ตำบลบางสน หมู่6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสลุย หมู่5 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนวัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนวัดดอนยาง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ถ.รัฐประสงค์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านปากคลอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านบนไร่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านดอนทราย ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนปะทิววิทยา ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงเรียนบ้านสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (วัดสามัคคีชัย) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนวัดปากด่าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงเรียนบ้านทุ่งวัดแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สถานีผสมเทียมโคอำเภอปะทิว ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
ที่ว่าการอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานพัฒนาภาค 4 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะทิว ถ.รัฐประสงค์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปะทิว ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเทศบาลตำบลสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดห้วยยูง ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดบ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดดอนยาง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดเขาทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
วัดนิคมสามัคคีธรรม(วัดช่องมุด) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดเอราวัณนันทิยาราม ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดถ้ำเขาพลู ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดถ้ำน้ำลอด ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดเขาเจดีย์ ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดสุวรรณาราม ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
วัดราษฎร์คงคาราม(วัดคลองกรูด) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดทุ่งแหลมยาง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดป่ายาง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดสามัคคีชัย ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดปากด่าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
วัดทุ่งไทรทอง ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สถานีอนามัยตำบลถ้ำไกรราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านพละ ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยตำบลปากคลอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านชุมทรัพย์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยบ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สถานีอนามัยบ้านพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
เนินทรายที่ชุมพร ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
อ่าวบางสน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
หาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
หาดศิลาทอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
หาดถ้ำธง-บางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง