ค้นพบจำนวน 1,184 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ้านหางไหล ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนแตง หมู่2 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไผ่ หมู่6 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังใหม่ ถ.เพชรเกษม หมู่6 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่6 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน ซ.วัดวารีวง หมู่11 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหมาก หมู่8 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทุ่ง 20/1 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งหลวง หมู่2 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่5 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม หมู่7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากแดด หมู่7 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สหกรณ์นิคมท่าแซะ หมู่13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่าวมะม่วง หมู่3 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง หมู่1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลังเขายาว ตำบลวิสัยเหนือ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก หมู่10 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ 122 หมู่13 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานทอง หมู่4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง หมู่4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันวาล ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี หมู่6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากด่าน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางจาก หมู่5 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแหวน หมู่4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำฉา หมู่5 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้ลาย หมู่5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับช้าง ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำธง หมู่3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก หมู่10 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนทราย หมู่4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมทรัพย์ หมู่8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกม้า ตำบลบางสน หมู่6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสามัคคี หมู่9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง ซ.สวนสมบูรณ์ 1 หมู่8 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสง ตำบลละแม ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองน้อย ตำบลทุ่งระยะ หมู่5 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทยพัฒนา หมู่7 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในกริม 333 หมู่8 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์ 198 หมู่8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งกระทั่ง หมู่6 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.นาพญา หมู่18 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาชก หมู่4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินแก้ว หมู่5 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดพันไกร หมู่5 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดทรายรี หมู่3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงษ์เจริญ ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวี หมู่2 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสลุย หมู่5 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิสัยใต้ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิสัยเหนือ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรับร่อ หมู่4 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพ้อแดง ซ.บ้านดอนม่วง หมู่8 ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระรักษ์ พระรักษ์ หมู่1 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทรง หมู่4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากตะโก หมู่1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากคลอง จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปังหวาน หมู่1 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางลึก 115 หมู่4 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางมะพร้าว หมู่6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางน้ำจืด 88 หมู่4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาสัก หมู่4 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพญา 122 หมู่8 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาชะอัง หมู่3 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาขา 318 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนากระตาม 92 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งระยะ ถ.ยุทธศาสตร์ หมู่1 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งคาวัด หมู่1 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าหิน หมู่9 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะพลา หมู่1 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแซะ ถ.เทศบาล 24 หมู่16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำสิงห์ หมู่1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโก หมู่2 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านสวี หมู่9 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องไม้แก้ว 96/1 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคุริง หมู่5 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลครน หมู่3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนกระทิง หมู่5 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขันเงิน หมู่5 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมทราย หมู่6 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาทะลุ หมู่1 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาค่าย หมู่3 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130
สถานพยาบาลหมอเล็ก 275/8 ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหลังสวน 300 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร 110 ถ.ปรมินทรมรรคา หมู่1 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่ 199/9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน ซ.1 ถ.ประชาราษฏร์ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 077-541420
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง