ค้นพบจำนวน 55 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ หมู่5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วนอก ตำบลบางแก้ว 9 ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วใน ตำบลบางแก้ว 23 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ 22 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ 17/3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ 17 หมู่2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ 51/3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ 49/1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น 32/3 หมู่3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนวัดช่องลม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านบางนา ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีโทรคมนาคมเขาฝาชี ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ที่ว่าการอำเภอละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานแปลงยาง ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานป่าไม้อำเภอละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง สาขาละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดปุญญาราม ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดช่องลม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดโพธาราม อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดโพธิ์ทอง ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดปทุมสาคร ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดบางขุนแพ่ง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
วัดเวฬุวรรณอรัญวงค์ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยบางแก้วใน ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นเหนือ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยบางพระเหนือ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
หาดทรายรี ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
บ่อน้ำร้อนหาดยาย ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
น้ำตกสุวรรณคีรี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
เขาฝาชี ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
แหลมตาโต๊ะ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
น้ำตกกำแพงยักษ์ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
เขาวังตะเคียน ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแก้ว ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลละอุ่น ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ท่าเทียบเรือประมงบ้านหินกอง ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
แหล่งน้ำร้อนธรรมชาติ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
จุดชมวิวเขาฝาชี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง