ค้นพบจำนวน 528 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา 44/1 หมู่1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง 259 หมู่3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว 173 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 29/3 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากจั่น ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 48 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สองแพรก หมู่7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มิตรภาพ ตำบลบางริ้น 258/45 หมู่6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินช้าง 291 หมู่3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดทรายดำ ต.หงาว 76 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดจิก หมู่5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ หมู่5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนกงาง 4/9 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนพลา ตำบลมะมุ ถ.เพชรเกษม หมู่6 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนไทรงาม ต.นาคา 36 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเคียนงาม 98 ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วนอก ตำบลบางแก้ว 9 ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วใน ตำบลบางแก้ว 23 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเบน 22/1 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งคา หมู่1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทะเลนอก ตำบลกำพวน 21 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น หมู่3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำเลียง ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ 22 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ 17/3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด 24/6 ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง 52/2 ถ.เพชรเกษม อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน 50/3 ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น 46/1-2 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ 17 หมู่2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน 6/2 ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำจืดน้อย ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคา ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง 106 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ 51/3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ 49/1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเงิน ต.ปากจั่น 7 หมู่7 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม ต.เกาะพยาม หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะช้าง ต.เกาะพยาม หมู่2 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์ 130/274 ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง 349 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เทศบาลเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลระนอง 11 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ 48/2 จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น 32/3 หมู่3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ 148 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี หมู่3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 9 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
ท่าเทียบเรือประมงบ้านโฉลกหลำ ซ.4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
ท่าเรือเกาะพยาม ซ.4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
เกาะทะลุ ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
เกาะสองพี่น้อง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
เกาะพยาม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงเรียนบ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านน้ำขาว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านคลองเงิน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนหนองจิก ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านหินวัว ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านจปร. ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนจปร. ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านน้ำแดง ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ซ.น้ำจืดน้อยพัฒนา 4 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนกระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านบกกราย ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ถ.เพชรเกษม ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านลำเลียง ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านสองรา ถ.เพชรเกษม ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านสองแพรก ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านทับจาก ถ.เพชรเกษม ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนวัดช่องลม ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านทรายแดง ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านบางนา ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านหินดาด ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง