ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยบุรี หมู่1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองน้อย ตำบลคลองน้อย ซ.ตาจวง หมู่1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงเรียนบ้านปลายศอก ซ.ตาจวง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงเรียนบ้านบางหอย ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
วัดสมัยสุวรรณ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
วัดปลายศอก ซ.ตาจวง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
วัดบางหอย ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
วัดนิคมคณาราม ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สถานีอนามัยตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สถานีอนามัยตำบลคลองน้อย ซ.ตาจวง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สถานีอนามัยตำบลชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงพยาบาลชัยบุรี ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง